Hypotheek

Hypotheek berekenen

Welkom

Voor informatie over een hypotheek berekenen en andere algemene informatie over hypotheken, of hypotheek info, bent u op de juiste plaats.
Hier kan u dus terecht als beginner in de financiele wereld. Voor andere financiele informatie kan u terecht op 'financiele informatie'.
Medibib logo

Online bijsluiters en informatie over farmaceutische producten
op www.Medibib.be

Hypotheeklening

Een hypotheeklening of hypothecaire lening is een lening op lange termijn die wordt toegekend aan particulieren waarbij als waarborg een hypotheek genomen wordt. Deze hypotheeklening geeft de hypotheeknemer, dit is de schuldeiser (meestal een bank), het recht om het goed dat gefinancierd wordt met de lening te verkopen indien de hypotheekgever, de schuldenaar, zijn lening niet meer kan terugbetalen. De opbrengsten van deze verkoop worden dan uiteraard gebruikt om de lening terug te betalen.
Een veel gestelde vraag is de volgende: Hoe kan ik een hypotheek berekenen?

Kredietbedrag

Kredietbedrag of quotiteit is het maximaal bedrag dat ontleend zal kunnen worden. Dit is afhankelijk van het gezinsinkomen van de ontlener en uiteraard van de waarde van het onroerend goed dat wordt aangekocht. Een belangrijk kengetal dus bij een hypotheek berekenen.

Meer over het kredietbedrag

Aflossing

Iedereen die een lening aangaat, moet hier ook een extra kost voor betalen. Deze kost noemt men de aflossingskost. Deze kost verandert naarmate de keuze van de aflossing. Er zijn namelijk verschillende vormen van aflossing en intrestbetaling. Hoe langer men een lening aflost, hoe groter de totale kost, maar per aflossing (meestal per maand) zal de kost lager zijn. En andersom natuurlijk ook; hoe korter de lening hoe lager de totale kost en hoe hoger de periodale kost.

Meer over de verschillende vormen van aflossing en interestbetalingen

Hypotheek berekenen

Ook is het niet onbelangrijk om te weten hoe een hypotheeklening wordt berekend. Op onderstaande link vind u hoe u kan berekenen hoeveel u maximum mag lenen en hoe u een annu´teit en mensualiteit berekent. U leert hier dus een hypotheek berekenen.

Meer over annuiteit berekenen en mensualiteiten berekenen

Hypotheekwet

Artikel 41 van de hypotheekwet stelt dat een hypothecaire lening een zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed is. Men maakt onderscheid tussen wettelijke hypotheken, testamentaire hypotheken en conventionele hypotheken.

Meer over de hypotheekwet

Wat u helaas niet kan vinden op deze website is hoe een aflossingsvrije hypotheek aflossen. Wij hopen dat u voldoende heeft bijgeleerd over een hypotheek berekenen en voldoende hypotheek info heeft verzameld.

Partners Sitemap